این پست جالب در اینستاگرام به اشتراک گذاشته شده است که مربوط به عروسی بلوچی است و در آن شعری درباره داماد خوانده می شود.