صفحه اینستاگرامی leeko_balouchi ویدئویی از قنبر نارویی را به اشتراک گذاشت.