صفحه اینستاگرامی leeko_balouchi موزیک ویدئویی از حمید صوری زهی به اشتراک گذاشت.