صفحه اینستاگرامی anas.rigi با انتشار این موزیک ویدئو خبر از انتشار آهنگ جدیدانس ریگی داد.