صفحه اینستاگرامی hamed_singlo18 ویدئویی زیبا از جاده ساحلی را به اشتراک گذاشت.