راه‌ارتباطی ١٣ روستا با مرکز بخش ساربوک که به دلیل بارندگی و وقوع سیل قطع و دسترسی مردم این روستاها به مركز بخش وشهرستان امکان پذیر نبود بازگشایی شد.

انور رئیسی بخشدار ساربوگ در گفت وگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی میارجل گفت: راه‌ ارتباطی ١٣ روستا با مرکز بخش ساربوک که به دلیل بارندگی و وقوع سیل قطع و دسترسی مردم این روستاها به مركز بخش و شهرستان امکان پذیر نبود. بازگشایی شد.

وی بیان کرد: روستاهای اين منطقه با توجه به نامناسب بودن زیرساخت‌های راهداری در اولین بارش امکان تردد را از دست می‌دهند؛ راه ارتباطی اين روستاها به علت نبود پل بر روی رودخانه خروشان كاجوقطع شده بود.

بخشدار ساربوگ با اشاره به استقرار ۲ دستگاه لودر و گریدر اداره راهداری شهرستان در بخش خاطر‌ نشان کرد: خدمات رسانی به این روستاها با توجه به کمبود امکانات  به خوبی انجام می‌شود و تلاش راهداری در بازگشایی راه‌های روستایی بخش ساربوك ادامه دارد.

وی افزود: راهداران در بخش مستقر هستند و به محض ادامه بارش هاو طغيان رودخانه ها ومسدود شدن راهها اقدامات لازم براي بازگشايي مسيل هاجهت رفع مشکلات  احتمالي و پيشگيرانه را انجام ميدهند.درصورت تداوم بارش هاي مونسونی و طغيان رودخانه كاجو كه تردد از مسیر رودخانه حميري امکان‌پذیر نيست و تردد مردم این روستاها از راه هَپل كه مسير جايگزين، امکان‌پذیر است.


وی درپايان گفت: با پيگيري‌هاي  صورت گرفته جهت تسريع درساخت پل بر روي رودخانه حميري كه آرزوي ديرينه مردم منطقه است  روند مراحل اداري را طي کرده و هر چه سريعترمحقق می‌شود.