زیبا عزیزی که سال 97 به عنوان چهارمین زن روستایی جهان شناخته شد، در گپ و گفتی با تیم خبری زنان و بانوان میارجل صحبت های جالبی را درباره تبعیض نژادی و محرومیت زدایی مطرح کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی میارجل؛ زیبا عزیزی که این روزها همچون همیشه به دلیل فعالیت های خیرانه اش سر شلوغی دارد، به گفتگو با میارجل نشست و از تبعیض نژادی که به شدت گریبانگیر بلوچستان شده است گفت.

او معتقد است بلوچستان اگر می خواهد محرومیت از پیشانی اش برداشته شود باید به تبعیض نژادی و قومیت گرایی های افراطی پایان دهد و در عوض به فکر پیشرفت و توسعه باشد.

همچنین او نسبت به فعالیت های خیرانه منتقد بود و گفت: باید برای محرومیت زدایی به فکر اشتغال زایی باشیم و به عبارت بهتر باید محرومیت زدایی را به شکل درون‌زا انجام دهیم.

 

 حنیفه دهقانی