صفحه اینستاگرامی baluch.kids سلسله عکس‌هایی از درختان زیبای بنه-سرحد بلوچستان را به اشتراک گذاشت.