صفحه اینستاگرامی mohamad_balochzehi در ویدئویی از معضلات کودکان بلوچ گفت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی میارجل؛ در کپشن این پست نوشته شده است: یک روز از مرگ یحیی بلوچ ۶ ساله که در هوتک غرق شد می گذرد و هنوز کفن این کودک خشک نشده که خبر رسید امروز نیز سه کودک بلوچ دیگر بر اثر آتش سوزی یک کپر جان خود را از دست دادند.
کودکان بلوچ تاوان محرومیت را پس می دهند و توسعه نیافتگی؛ متاسفانه این کودکان حتی به اولیه ترین وسایل بازی دسترسی ندارند و بسیاری از روستاها نیز از یک پارک و فضای تفریح و وسیله بازی و سرگرمی محروم هستند.
به همین خاطر است تمام دلخوشی و سرگرمی این کودکان معصوم یا آب تنی در رودخانه های زیستگاه گاندو شده یا بازی با آتش و کبریت.
اکنون با فرا رسیدن فصل تابستان و گرمای نزدیک به ۵۰ درجه سانتیگراد کودکان برای فرار از گرما و خنک کردن خود دست به دامان رودخانه هایی می شوند که زیستگاه گاندوها هستند.
هر ساله با آغاز فصل تابستان و نیاز و اشتیاق کودکان به آب تنی در رودخانه ها زنگ خطر حمله گاندوها به بچه های کم سن و سال بلوچ بعیدا در می آید.
امید ادارات متولی چون حفاظت از محیط زیست و آب و فاضلاب در روستاهای میزبان گاندو فکری به حال این مسئله بکنند.