پای درد و دل یک کشاورز معتمد زرآبادی نشستیم که می‌گوید: دلال‌ها نای نفس کشیدن برای کشاورزان منطقه نمی‌گذارند.

پایگاه اطلاع‌رسانی میارجل  در ادامه بولتن خبری خود برای معرفی افراد شاخص و معتمدان محلی بلوچستان گفت‌وگویی با جمعه اربابی کشاورز معتمد و پرتلاش هندوستان کوچک بلوچستان، زرآباد ترتیب داده است.

 به صورت مختصر خودتان را معرفی فرمایید.

جمعه اربابی هستم ساکن شهر زرآباد،  چندین سال است که به سمت کشت موز رفته‌ام.

 مختصر توضیحی در رابطه با نحوه کاشت درخت موز بدهید.

زمین شخم و بندکشی می‌شود و سپس چاله برای کاشت زده می‌شود. بعد نهال از جایی دیگر که کاشت شده است جابجا و در چاله کاشت خواهد شد فاصله هر نهال موز 1.5 متر الی 2 متر است. هرچه فاصله افزایش داشته باشد بهتر است. در پایان نهال بصورت غرقابی آبیاری می‌شود که معمولا هفته‌ای یکبار یا ده روز یکبار آبیاری می‌شود البته تا زمانی که زمین نم داشته باشد نیازی به آبیاری ندارد. هم‌چنین جهت حفاظت نهایی کاه‌های زائد بصورت مکرر باید گرفته شوند تا درخت موز را تضعیف نکند. این عمل جریان دارد تا زمانی که درخت موز به مرحله برگ و سایه برسد که شدت و فشردگی کار را کاهش می‌دهد.

 میزان سطح زیرکشت چه مقدار است؟

سطح زیر کشت من هزار درخت موز است.

میزان اشتغال مستقیم و غیرمستقیم؟

بنده و دو نفر ازفرزندانم مستقیم مشغول هستیم و دو نفر نیز غیرمستقیم از این طریق امرارمعاش میکنند.

 میزان برداشت ماهانه و سالانه‌تان چقدر است؟

ماهانه حدود 4 تن که بستگی به شرایط جوی دارد که تابستان مقدار محصول بیشتری دارد و سالانه حدود 48 تن موز برداشت می شود.

 بازار فروش محصولات شما کجاست؟

بازار فروش بسیار بالایی دارد که موز بصورت خام فروشی به خریداران کلان فروخته می‌شود چرا که میوه موز سریع رسیده می شود به همین دلیل خام فروشی می‌شود که تا به مقصد برسد خراب نشود. همچنین تمامی محصولات یکجا فروخته می‌شود. موز یکبار که به کاشت برسد برای همیشه ماهانه حدود دو یا سه بار برداشت محصولات دارد چه تابستان چه زمستان فقط کم و زیاد دارد اما در طول سال بصورت مداوم برداشت دارد، بازار فروش بیشتر داخلی است که به مرکز استان و استان‌های همجوار و استان فارس و اصفهان و تهران صادر می‌شود.

 مشکلات و دغدغه هایتان را بعنوان یک کشاورز بفرمایید.

از مهمترین مشکلات این شاخه از کشاورزی سردی و گرمی زیاد هوا می‌باشد که درخت موز را نابود میکند همچنین در تابستان بعلت نیاز آبی بالای موز کرم میگیرد که باعث از بین رفتن درخت می شود؛ فارغ از مسائل اقلیمی و نوسان دمایی مشکلات دیگری از جمله بحث دلال که در هر حرفه‌ای وجود دارد اما با توجه به عدم توجه دولت نسبت به تضمین خرید محصولات کشاورزان در بازار ملی دلال ها نقش اساسی در فروش محصولات دارند که در صورت نبود دلال‌ها محصولات کشاورزان به فروش نمی‌رسد و بازاری ندارد و روی دست از بین می‌رود چرا که خریدار مطمئنی وجود ندارد و کشاورزان مجبور به تن دادن به دلال‌ها می‌باشند که با وجود سؤ استفاده دلال‌ها اما از آنجا که تضمین فروش ندارند وجود دلال را نعمت می دانند.

به گزارش میارجل، زرآباد بعنوان قطب کشت موز در کشور دارای 4500 هکتار زیرکشت موز که به طور کلی درهرهکتاربه صورت مستقیم مشغول است که برداشت سالیانه از هر هکتار حدود 25 تا 30 تن است.