صفحه اینستاگرامی mohamad_balochzehi با انتشار ویدئویی یک یادداشت از محمد بلوچزهی را به اشتراک گذاشت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی میارجل؛  در یادداشت محمد بلوچزهی آمده است: چند روز پیش در اقدامی بسیار هولناک و غیر انسانی هشت نفر از اعضای یک خانواده به ضرب گلوله در منزل خود به قتل رسیدند.
جنایتی وحشتناک که بسیار کم اتفاق افتاده و از همان ابتدای حادثه باتوجه به ابعاد بالای قتل مردم را متاثر ساخت و شخصیت های مختلف اجتماعی، مذهبی و سیاسی این اقدام هولناک را محکوم کردند.
در خصوص چرایی این جنایت غیر انسانی و شنیع و اینکه چه اقدامی باعث گردیده تا فرد یا افراد دست به ارتکاب چنین جنایتی بزنند هنوز مدرکی منتشر نشده است.
اما باتوجه به نوع قتل و اینکه یک عضو خانواده قبل از حادثه در زندان بوده و هست برخی از گمانه ها این جنایاتی را ذیل باندهای تبهکار و مافیای مواد مخدر تحلیل می نمایند و بررسی.
آسیبی که اگر فرضیه آن در این حادثه به واقعیت تبدیل شود همواره نام سیستان و بلوچستان کم تر توسعه یافته را با ناامنی و شرارت و سیاهی و تباهی گره زده است.
با عرض تاسف باید اذعان داشت که در جامعه مذهبی ما قبح استعمال و قاچاق مواد مخدر بکلی از بین رفته و همواره اینگونه افراد در صف نخست مناسبات اجتماعی قرار دارند و در جامعه لیدری و نقش فرمایی می کنند.
پول های کثیفی که نیز از این راه تامین می شود یا به سرنوشتی چنین غم‌انگیز ختم می گردد یا اینکه برای کسب وجه اجتماعی افراد نوکیسه و کسب قدرت و زور آزمایی اجتماعی خرج می شود.