دوربین میارجل به سراغ حاشیه نشینان میرآباد رفته که به گفته مسولان قرار است خانه‌دار شوند؛ آیا نسخه مسولان برای خانه‌دار کردن میرآبادی‌ها جواب می‌دهد؟

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی میارجل؛ میرآبادی ها که این روزها دولت داعیه دار خانه دار کردن آن ها است، میگویند ما از این تصمیم مسولان که بدون مشورت با ما در حال انجام است، راضی نیستیم و میخواهیم به مصائب ما همچون بی برقی و بی آبی پایان بدهد.

یکی از اهالی به خبرنگار میارجل می گوید: ما مردم حاشیه شهر چابهار در میرآباد با بدبختی و مشقت زیاد با خانواده ای هفت و حتی 10 نفره و شاید بیشتر، روزگارمان را در کپرها می گذارنیم درحالی که چاره ای هم نداریم، نه می توانیم زمین بخریم و نه خانه ای اجاره کنیم چون شغلی هم نداریم.

بر اساس این گزارش، مردم محروم و حاشیه نشین محله میرآباد با  کمبود امکانات بهداشتی، آب، برق و مشکلات بسیار روبرو هستند؛ در ادامه گزارش ویدئویی میارجل از اوضاع زندگی کپر نشینان در میرآباد را مشاهده می کنید.


   حنیفه دهقانی