صفحه اینستاگرامی hamed_singlo18 ویدئویی از زیبایی های چابهار را منتشر کرد.