افکار عمومی مردم بلوچستان انتظار دارد که روند رسیدی به این پرونده و اخبار مربوط آن به اطلاع عمومی مردم برسد و مردم از عاقبت نتایج تشکیل این پرونده مهم که احساسات مردم را جریحه دار کرده مطلع شوند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی میارجل، علیرضا موسایی دادستان نظامی استان  سیستان و بلوچستان در این ارتباط گفت: به دنبال وصول خبر کشته شدن یک کودک پنج ساله در جریان تیراندازی مامورین انتظامی شهرستان ایرانشهر بلافاصله تحقیقاتی در این ارتباط در دادسرای نظامی آغاز شد.


وی افزود: از همان لحظات اولیه حادثه،  پیگیرها به سرعت صورت گرفت و مأمورانی که در این حادثه تیراندازی کرده بودند احضار و پس از تحقیقات مقدماتی جهت بررسی زوایای مختلف حادثه بازداشت شدند.دادستان نظامی استان  سیستان و بلوچستان تأکید کرد: پرونده  به طور ویژه در دست رسیدگی است.

لازم به ذکر است که افکار عمومی مردم بلوچستان انتظار دارد که روند رسیدی به این پرونده و اخبار مربوط آن به اطلاع عمومی مردم برسد و مردم از عاقبت نتایج تشکیل این پرونده مهم که احساسات مردم را جریحه دار کرده مطلع شوند.