شیخ علی ماهیگیر امام جمعه شهرستان سیریک استان هرمزگان، شاعر، نویسنده و تحلیل‌گر زبان و ادبیات بلوچی پیامی برای افتتاح سایت بلوچی میار جل فرستاده که از نظر می‌گذرد.