دکتر اسحاق میربلوچ‌زهی عضو هیئت علمی دانشگاه ولایت ایرانشهر، دکترای زبان و ادیبات فارسی و پژوهشگر زبان و ادبیات بلوچی پیامی برای افتتاح سایت بلوچی میار جل فرستاده که از نظر می‌گذرد.