عایشه نارویی از برگزاری جشن کتاب برای کودکان در ایرانشهر به میارجل گفت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی میارجل؛ تصاویر مربوط به برگزاری جشن کتاب و قرآن خوانی در ایرانشهر توسط عایشه نارویی فعال حوزه زنان بلوچستان تقدیم حضورتان می‌شود.