فیلمی از اظهارات یک شهروند تهرانی در شبکه های اجتماعی فعالین بلوچ بازتاب گسترده ای داشته است. نظر شما درباره این فیلم چیست؟