صفحه اینستاگرام لیکو بلوچی " leeko_balouchi " ویدئویی از یک نستالژی بلوچی در صفحه اینستاگرامش منتشر کرد.