محمد جواد صادقی خبرنگار پیشکسوت بلوچستان درباره وضعیت مرغ و قیمت آن در چابهار طنزی برای میار جل نوشت.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی میار جل؛ محمد جواد صادقی نوشت: خروس‌ها با ارسال نامه‌ای به ادارات جهادکشاورزی، صمت، دامپزشکی وفرمانداری چابهار به ظلم ادارات یاد شده به فرزندان و ناموس‌شان مبنی بر برخورد تحقیرآمیز، نژادپرستانه، ناعدالتی و نسل کشی معترض و خواهان حقوق خود از سازمان‌های حمایت از حقوق حیوانات هستند.

آنان در نامه خود عنوان‌کرده‌اند بعلت کمبود نهاده‌های دامی گاهی جوجه‌های یک روزه ما را مانند مسلمانان روهینگیایی میانمار، اویغورهای چین و یا یهودیان توسط نازی مثل هلوکاست قتل عام می‌کنند و وضعیت غذایی بسان گرسنگی شعب ابی طالب است که جهادکشاورزی فقط سویا و ذرت می‌دهندکه عزیزان ما تلف می‌شوند و هیچکس پاسخگوی خون آنان نیست.

الان هم فصل انتخابات ریاست جمهوری و شورای اسلامی شهر و روستا است ماقسم می خوریم هیچ ارتباطی باسیاست نداریم و حیوانات پاک و یکرنگی هستیم نه اصول گراییم نه اصلاح طلب وسفیدی یکدست ماگواه براین مدعاست خوب وقتی شام و ناهار ستادهای انتخابات زرشک پلوبامرغ است قیمت ما را برده اندبالا این موضوع سیاسی چه ربطی به ما دارد.

تازه دربین ما دو دستگی ایجادکردند یک عده ما را یک کوفت وزهرماری است بنام تنظیم بازار ونرخ ما را بین ۲۵ تا۲۸هزارتومان گذاشته‌اند و تعدادمان اندک و تا ساعت ۹صبح بیشتر در شهرک صنعتی چابهار نیستم ویک عده‌مان را تا ۴۷هزارتومان درسایر مرغ فروشی عرضه می‌کنند ما موندیم چکارکنیم فقط فحش ناموسی مردم نثارمان می شود، لطفاتکلیف ما را روشن کنید.