منصور پاد " mansourpad" خواننده مشهور بلوچستان با انتشار ویدئویی در صفحه اینستاگرامش یک نکته اخلاقی جالب گفت.