عابد عثمانی سال‌هاست که در عرصه موسیقی و به ویژه موسیقی پاپ بلوچی نامی آشنا است، از او ترانه‌های ماندگاری، مانند وهم ، ودار، بانوک بلوچستانی و ... منتشر شده است؛ میار جل با او گپ و گفتی ترتیب داده که از نظر می‌گذرد.

 
 
 
 
محمدیاسین جلال‌زهی