صفحه اینستاگرامی _maryam__bahar پستی از کمک های مردم بلوچ برای افراد نیازمند را منتشر کرد.

به گزارش گروه فضای مجازی پایگاه اطلاع رسانی میارجل؛ مریم بهار در توضیح این پست نوشت: عرشیان امشب زمین را لاله باران میکنند
خاک را خوشبوتر از زلف نگاران میکنند
آفرینش فیض از دیدار احمد میبرد
کعبه امشب سجده بر خاک محمد میبرد
برهر حرفش هزار تعظیم میکنم
مژده باد براهل زمینم که چنان گلشن مهری شکوفا کرد
که هنوز هم تاریخ بوی عطر سخاوتت رابرخود میبالد
وازشاگردان مکتب عشق نجوا می‌سراید ..
سپاس از تک تک همراهان واهل دلان خیریه که همراهی کردند
وشکوفه های مهرورزان بس خیره که همیشه همراه وحامی مردم هست
این تصاویر جهت مستندات کمکهاهست چون کمکهاازعوام مردم هست حتی به مقداریک دانه گندم وجو