صفحه اینستاگرامی abdolvahiddamani پستی از نی زدن شیرمحمد اسپندار را منتشر کرد.

به گزارش گروه فضای مجازی پایگاه اطلاع رسانی میارجل؛ در توضیح این پست  نوشت: استاد شیرمحمد اسپندار دو نی باهم می نوازد، استاد بزرگ در بلوچستان دکتری افتخاری از فرانسه!