صفحه اینستاگرامی balochestan_gard پستی درباره مزیت های بندر چابهار نسبت به کانال سوئز را منشر کرد.

به گزارش گروه فضای مجازی پایگاه اطلاع رسانی میارجل؛ کانال سوئز آب‌راهی در #مصر به درازای صد و نود دو کیلومتر است که #قارهٔ_اروپا و آمریکا را به سمت بندرهای #جنوب_شرق_آسیا، #شرق_آفریقا و #قارهٔ_اقیانوسیه متصل می کند.
چیزی حدود دوازده درصد از کل تجارت دریایی دنیا از این کانال انجام می‌شود.
درامد سالیانه کشور #مصر از کانال سوئز بیش از پنج میلیارد دلار است.
بسته شدن کانال سوئز خسارت بسیار سنگینی به کشتی‌های تجاری که قصد عبور از این کانال را دارند وارد می کند.
ضمن اینکه اگر صرفا همین کشتی‌ها، بار خود را در #بندر_چابهار تخلیه و سپس از طریق خشکی به #دریای_سیاه برسانند حدود پانزده روز یا بیشتر از نصف مسیر زودتر به مقصد خواهند رسید و این زودتر رسیدن، ضمن #کاهش_هزینه‌های آن‌ها با کوتاه‌تر شدن مسیر ، برای ایران هم درآمد قابل توجهی به دنبال خواهد داشت
تکمیل راه آهن #چابهار به #زاهدان و اتصال به راه آهن سراسری و دوبانده کردن جاده ها به تجار #روسیه و #اروپایی انگیزه مضاعفی برای انتخاب بندر چابهار به جای کانال پر رسیک و طولانی سوئز می دهد.