صفحه اینستاگرامی dr.abdolnaserderakhshan پستی با عنوان عیدی ویژه دکتر درخشان و دکتر کردی به مردم شریف جنوب استان منتشر کرد.

به گزارش گروه فضای مجازی پایگاه اطلاع رسانی میارجل؛ با پیگیری های دکتر عبدالناصر درخشان نماینده مردم شریف حوزه انتخابیه ایرانشهر بزرگ و دکتر کامران کردی رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر بودجه پیشنهادی *۷ میلیارد* تومانی دولت به بیمارستان ۵۴۰ تختخوابی به *۵۷ میلیارد* تومان افزایش یافت .شایان ذکر است طی رایزنی های دکتر درخشان و دکتر کردی با استاندار محترم و رئیس سازمان برنامه و بودجه استان مقرر گردید به میزان دو برابر بودجه دولت نیز به بیمارستان ۵۴۰ تختخوابی ایرانشهر اختصاص یابد.