محمد اقبال باهک یکی از خیرین جوان نوبندیانی است که در نانوایی خود پویش صندوق مهربانی و نان مهربانی را تشکیل داده تا از این طریق قشر ضعیف جامعه را زیر پوشش دیوار مهربانی در بیاورد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی میار جل؛  صندوق مهربانی و نان مهربانی محمد اقبال باهک توسط خیرین محلی شارژ می‌شود و نان به مردم داده می‌شود.

در نانوایی محمد اقبال شش نفر جوان می‌کنند که دانش آموز و دانشجو هستند که از این طریق خرج تحصیل خود را می‌دهند؛ محمد اقبال باهک در گفتگو با میارجل گفت:از فرماندار و بخشدار و مسئولین ارد و نان استان میخواهم سهمیه آرد ما را بیشتر کنند؛ نوبندیان علاوه بر جمعیت خود جمعیت شناور هم دارد که این سهمیه جوابگوی مردم نوبندیان نیست.

محمد ندیم هاشم‌نیا