شتردوانی یکی از مسابقات پر هیجان در منطقه بلوچستان است که طرفداران پرپا قرص خودش را دارد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی میارجل؛ در ادامه مطلب تصاویر این مسابقه مهیج تقدیم حضورتان می شود.