صفحه اینستاگرامی dr.malek.fazeli پستی درباره سفرهای نوروزی او به مناطقی از سراوان منتشر کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی میارجل؛ صفحه اینستاگرامی ملک فاضلی نوشت:  در ادامه دیدارهای مردمی و شنیدن صحبت های مردم به صورت مستقیم سفری دو روزه به گلشن صورت گرفت.