صفحه اینستاگرامی moslembarakzei_official پستی درباره پخت شکار در بلوچستان منتشر کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی میارجل؛ مسلم بارکزهی در توضیح این پست نوشت: یکی از دلایل نامگذاری این روش این بود که وقتی برای #شکار به طبیعت می رفتند ، از چوب موجود دو آتش درست می کردند و گوشت را به روش فوق وسط دو آتیش قرار می دادند و خود به ادامه شکار می پرداختند.
در این روش دو تا سه ساعت زمان برای پخت کباب نیاز است و چوب زیادی مورد نیاز است.
برای همین در منازل کمتر استفاده می شود و بیشتر در مراسمات ویژه و پیک نیک در طبیعت استفاده می شود.