صفحه اینستاگرامی ilovebalochestan پستی از کشاورزی در بلوچستان منتشر کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی میارجل؛ این ویدئو از زیبایی های بلوچستان تقدیم مخاطبان می شود.