صفحه اینستاگرامی " baloch_izmger" این ویدئوی جالب را از سواحل مکران منتشر کرد.

به گزارش گروه پایگاه اطلاع رسانی میارجل؛ بلوچستانی‌ها در توضیح این پست، کوتاه و موجز نوشت: «سرحد مکران می ساهنت» به این معنی که سرزمین مکران تو را خواهم ساخت.