صفحه اینستاگرامی reza_baloch_12 با انتشار پستی خبر از آزادی مولوی شهنوازی داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی میارجل؛ حاجی رضا گمشادزهی بعد از انتشار این پست نوشت: «هئیت همراه آزادی مولوی عزیز شهنوازی ازخاک پاکستان توسط سردار خوبیار شهنوازی سردارامان الله کهرازهی وقدوس خان شهنوازی ودیگر برادران اجرشان با الله»