صفحه اینستاگرامی hamed_singlo18 ویدئویی از شادی بلوچستانی ها بعد از بارش باران منتشر کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی میارجل؛ حامد سینگلو در توضیح پست خود نوشت: وقتی باران میامدماتشکیل گروه میدادیم وراهی طرف کوهستان رودخانه کوچومیشدیم وازسیلاب استقبال میکردیم خیلی دلم تنگه واسه این روزها.