عثمان یاراحمدزهی از فعالین اجتماعی بلوچ طی یادداشتی کوتاه به تحلیل حوادث اخیر سراوان پرداخته است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی میارجل؛ با فروکش هیجانات و احساسات اولیه درباره حادثه سوخت بران در مرز سراوان پایگاه اطلاع رسانی میارجل طی سلسله گزارش‌هایی تلاش می‌کند ابعاد تحلیلی این حادثه را از زبان فعالین بلوچ تشریح کند.

عثمان یاراحمدزهی از فعالین اجتماعی بلوچ طی یادداشتی کوتاه به تحلیل حوادث اخیر سراوان پرداخته است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی میارجل، متن کامل این یادداشت به شرح ذیل است:

در خصوص فاجعه‌ی بدون شرحِ سوختبران بلوچ در سراوان باید گفت؛ انسان ها تفکر خود را بر اساس منافع شان تغییر می‌دهند و انتظار می رود اشخاصی که باعث و بانی وجود شرایط فجیع و اسفناک برای مردم بلوچ شده اند، واقعیت ها را قبول کرده، به آن اذعان کنند تا کمی تسلی خاطر مردم شده و با توجه به اصل انسانیت به عنوان اولین و آخرین اصلِ پاک بشریت، درصدد جبران عمل کنند چرا که نبود عملِ صحیح مثل حادثه‌ی فجیع و دردناک سوختبران در سراوان، ناکارآمدی ها را نمایان می کند.

علاوه بر اینکه برخی مسئولیت شرایط بدِ بلوچستان را بر عهده نمی گیرند، بلکه شاهد تحریف واقعیت ها هستیم. داشتن زبان حق گو و باطن حق طلب در حال حاضر یک افسانه شده اما انتظار در راستای بهبود شرایط گامی بردارند که در خور شأن ملت باشد نه اینکه شرایط را بدتر و نفرت پراکنی ها بیشتر شود.


مسئولان، مدیران عالی رتبه و تمامی کسانی که نظرات شان تعیین کننده در به وجود آمدن شرایط فعلی برای مردم بلوچ است، بدانند که بدون تردید تاریخ شما را قضاوت خواهد کرد و بعدها ثابت می شود که ما تا چه مقدار در وادی و مسیر انسانیت، عدالت، انصاف و برابری گام برداشتیم.


فراهم کردن یک شرایط نرمال و عادی در کنار احترام، پاسخ به انتظارات و احتیاجات مردم، کمترین جوابیه در مقابل شرافت، صبر و تحمل مشقت های ناروا برای ملت بلوچ است.