برخی از فعالین فضای مجازی بلوچ با انتشار این ویدیو زیبا تاکید دارند ملودی‌هاى ماندگار و جاودان بلوچستان، هرگز كهنه نخواهند شد.