حال کشاورزی حاشیه بزرگترین رودخانه فصلی بلوچستان(سرباز باهوکلات ) ناخوش است اگر آبی نرسد تا چند روز دیگر ۳۰۰۰ هکتار دست رنج چندین ماهه کشاورزان تلف می شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی میارجل؛ نیمی از جمعیت مردم بلوچستان در روستاها زندگی می کنند و کار اصلی در روستا کشاورزی و دامداری است گرچه در سال های اخیر کشاورزان این منطقه با بلایای  طبیعی خیلی زیادی دست وپنجه نرم کردند اما کار کشاورزی و  دامداری را هرگز  راها نکرده و بلکه عنوان می‌کنند کشاورزی با گوشت و پوست و استخوانشان گره خورده است سیل دیماه 98 هرچند خساراتی به کشاورزی منطقه وارد کرد اما به کشاورزان این امید را داد تا در سال آتی بتوانند با اطمینان خاطر و بدون دغدغه آب به کشت و زرع بپردازند.

امیدی که به حقیقت تبدیل شد و کشاورزان از ابتدای پاییز 99 کار کشت محصولات خارج از فصل را درحاشیه رودخانه باهوکلات و سرباز آغاز کردند  متاسفانه این امر به سبب کاهش نزولات آسمانی در سال جاری  کم کم شوق و ذوق کشاورزان را کمتر و کمتر کرد و جای رسید که کشاورزان به آب دو سد پیشیین و زیردان متوسل شوند حال یک امید وهزارتا آرزوی که به دل کشاورزان ماند تا آبی از سد رهاسازی شود تا دشت بی آب حاشیه نشینان باهوکلات را سیراب کند.

اما خبر نداشتن برای رهاسازی آب باید هفت خان رستم را طی کرد تا کشاورزی را جان دوباره داد.در چند روز اخیر تعداد زیادی از کشاورزان منطقه باهو دشتیاری با مراجعه حضوری و تلفنی به دفتر پایگاه خبری میارجل درخواست انعکاس و انتشار مشکلات خود داشتند. مشکلی که میتوان تنها با رهاسازی 5میلیون مترمعکب آب 3000هکتار کشاورزی دشت باهوکلات را جانی دوباره بخشید وامید را در دل صدها کشاورز زنده کرد.

عبدالعزیز دادپور نماینده کشاورزان در گفت گو با میارجل می‌گوید :35 سال سنم است شغلی در این منطقه متاسفانه نیست رو به کار کشاورزی اوردم چون پدرم وپدر بزرگم در همین کار مشغول بودن و از نیکان به ما ارث رسیده است اما سختی های در این مسیر روبروهستیم که متاسفانه انگیزه کار را از ما گرفته است خیلی از جوانان این منطقه بکار کشاورزی مشغول هستند و نیاز به حمایت دارند به نظرم یکی از پاکتربن دست رنج مردم منطقه ما همین کار کشاورزی است.

در دو طرف منطقه خوشبختانه دو سد برزگ پیشین وزیردان را داریم و پر آب هستند وآبشان در حال تبخیر شدن آبی که خدا داده چرا پشت سد محصور و در هوا تبخیر شود ،  گناه این کشاورزان چیست؟

به جرات میتوان گفت امروز صدها جوان به امید آن روزی که به نان و نوای برسند در کشاورزی سرمایه گذاری کردن عبداله جدگال دیگر کشاورزی باهوکلاتی نیز به خبرنگار میارجل گفت: فقط با 5میلیون مترمکعب آب می شود 3000 هکتار زمین را آبیاری و بعد از مدت کوتاهی  برداشت کرد و صدها نفر را از نگرانی که این روزا برای کشاورزان پیش اماده به خوشحالی و امیدواری تبدیل کرداگر دولت در این برهه زمانی دست کشاورزان را نگیرد واقعا ظلم بزرگی در حق کشاورزان شده است صدها خانواده های از همین زمین کشاورزی امرار معاش می‌کنند.

 

منصور کریمدادی