«تو» کاری مشترک از داود بایگان و عاظم سای خوانندگان محبوب بلوچستان است که تنظیم آن را هنرمند چیره دست بلوچ جناب عبدالسلام بلوچی بر عهده داشته است، ترانه سرای این کار هم عاظم سام آی است .