دوری و دوستی نام یکی از محبوب ترین ترک های موسیقی بلوچی است که با صدای زیبای عبدل علی به شما تقدیم می شود . تنظیم این کار زیبا را عبدالسلام بلوچی بر عهده داشته است و شعر و ترانه ء محمد عزیزی زینت بخش این کار بوده است .