بانوان بلوچ کنارکی ،ساحل زیبا و بکر این شهرستان را از زباله پاک سازی کردند.

درویش بلوچ نیا شهردار شهر کنارک در گفت و گو با میارجل، گفت: به مناسبت گرامیداشت دهه مبارک فجر و روز زن در جهت القای فرهنگ حفاظت از محیط زیست و مشارکت شهروندان ساحل شهر کنارک پاکسازی شد.

وی افزود: با توجه به اینکه حفاظت از محیط زیست دریایی و سواحل از اهمیت بسزایی برخوردار است این گونه همایش ها، ایجاد محیطی پاک و فرهنگ سازی حفاظت از محیط زیست در بین اقشار ساحل نشین را به همراه خواهد داشت.