محمد ندیم هاشم‌نیا " m._nadeem_hashemniya.ori " از فعالان رسانه‌ای بلوچستان ویدیویی از شعر خوانی طارق جهانگیری از شاعران نامدار شهرستان دشتیاری منتشر کرد.