با آنکه سرمای بی‌سابقه بخش مهمی از مزارع بلوچستان را نابود کرده اما در برخی مناطق در امان مانده بخش زرآباد این روزها شاهد برداشت هندوانه خارج از فصل هستیم.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی میار جل؛ سرمای شدید در هندوستان کوچک ایران، زرآباد، که مهد میوه‌های گرمسیری است سابقه نداشته است و موجب شد 500 هکتار باغات موز منطقه به طور کامل نابود شود و 3500 هکتار هم بین 30 درصد تا 80 درصد خسارت ببیند.

با آنکه سرمای بی‌سابقه بخش مهمی از مزارع زرآباد را نابود کرده اما در برخی مناطق  در امان مانده این بخش این روزها شاهد برداشت هندوانه خارج از فصل هستیم که روایت تصویری میار جل از آن از نظر می‌گذرد.