جدیدترین یادداشت محمدجواد صادقی طنزپرداز و خبرنگار پیشکسوت بلوچستان برای میار جل را می‌خوانید.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی میار جل؛ محمد جواد صادقی طنزپرداز و خبرنگار پیشکسوت بلوچستان نوشت: تمساح‌های بلوچستان وقتی باخبر شدند یکی از همنوعان‌شان در دریاچه چیتگر تهران مشاهده و باعث نگرانی مردم و مسئولین ذیربط شده در نامه‌ای سرگشاده به سازمان محیط زیست کشور خواهان نجات و بازگردان آن شده‌اند.

این نامه که نسخه‌ای از آن در اختیارخبرگزاری‌های نگران گذاشته شده ازسازمان محیط زیست خواسته‌اند چگونگی راهیابی وی به اماکن تفریحی تهران راتوضیح دهد، چراکه راهیابی مردم بلوچستان به استثنای نمایندگان مجلس جهت خدمت به مردم شریف امکان پذیر نیست؛ چه برسد به ما حیوانات زبان بسته مگر اینکه ما را شخص یا اشخاصی ببرند.

درادامه این نامه آمده است: مابیشتر نگران همنوع خود هستیم چراکه این حیوان زبان بسته در دریاچه آب سرد وتغذیه ناچیز با ماهیان‌هاموردریاچه ممکن است تلف شود و ما در بلوچستان با نازو نعمت زندگی می‌کنیم رودخانه‌های پرآب خوراکمان کودکانی خردسال هستند که روح شان ازحمله ما با خبر نیست ولی گاها مردم با چوب و چماق خوراک‌مان را از ما می‌گیرند ولی خدا بزرگ و روزی رسان هرموجودی است وما هم دستی و پایی گیرمان میاد.

دربخش دیگری ازاین نامه آمده است: دریاچه چیتگر تهران حفاظ دارد وبچه ها بامامانم اینها وخاله گیلدا وشوهر عمه شان می‌آیند امکان شکار آنان سخت است تازه دربلوچستان هیچ شهروند،خبرگزاری و مسئولی نگران مردم نیست و رودخانه وبرکه‌های اینجا برای دستگیری ما اسکن وپایش نمی‌شوند که هیچ بلکه سازمان محیط زیست جهت برطرف نمودن خطر انقراض نسل ما از ماحمایت می‌کند.

درپایان چنین آمده است: درتهران فعالیت دریاچه چیتگر به حالت تعلیق و تعطیل درمی آید،ولی اینجا برای دیدن ما گردشگران موج موج سفر می‌کنند.

حالا شما کجا و ما کجا.....