روستای نوبندیان در شهرستان دشتیاری که برخی از آن به عنوان مهد و نقطه کانونی توسعه روستایی بلوچستان یاد می‌کنند، اصلی‌ترین مرکز تجاری، اقتصادی و قلب تپنده بلوچستان است و نیاز معیشتی بسیاری به آن وابسته است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی میارجل: از داده های تاریخی پیداست که کارکردن در روستا و انجام کارهای کشاورزی در روستا در ایران باستان از ارج فراوانی برخوردار بوده است . چرا که سینه‌ی زمین را می‌شکافند، دانه می‌افشانند، درخت می‌کارند. شیرگاوها و گوسفندها را می دوشند و آب‌ها را در جوی‌ها روانه کرده و به کشتزارها می‌برند و آنچه را که با رنج و کوشش خود به دست می‌آورند ارج می‌نهند و می‌ستایند و نقش اساسی در رونق تولید محصولات کشاورزی در کشور را دارند؛ نوبندیان تنها روستا در بلوچستان است که نه تنها تولیدات و عرضه محصولات کشاورزی دارد بلکه نقش مهم و اساسی در کار و اشتغال و از جایگاه ویژه ای برخوردار است. 

زهرا بادپا دهیار نویندیان در این باره به خبرنگار میارجل می‍گوید: نوبندیان روستایی در جنوب شرق بلوچستان در بخش مرکزی شهرستان دشتیاری با جمعیت 1250نفر و 307خانوار و نقطه مشترک و اتصال جمعیتی منطقه بزرگ دشتیاری که روزانه 30 هزار نفر برای امرارمعاش و عرضه تولیدات کشاورزی و دامی به این نوبندیان می آیند. 

وی گفت: نوبندیان جایگاه ویژه ای با توجه به اولین مبادی  مرزی بین ایران و پاکستان از مرز ریمدان در حوزه تجارت خدمات و اقتصاد منطقه داردو مهم ترین بخش اقتصاد و خدمات در شهرستان دشتیاری است.


بادپا افزود: نوبندیان دارای بازار تجاری پویا است که خیل عظیمی از جوانان مناطق مختلف بلوچستان برای کارهای خدماتی کشاورزی و غیره روزانه به این روستا می آیند و در واقع می شود گفت اولین روستای کار آفرین در بلوچستان است.

 

منصور کریمدادی