میاریگ عنوان جدید ترین اثر منصور پاد است که به تازگی به همراه موزیک ویدیوی این اثر منتشر شده است و کارگردان این اثرجلال غنی ، شاعر..عبدالواحد وداریگ ، طرز..ابراهیم ایمن می باشد . پیش از این ترانه های این هنرمند خوش صدای بلوچ را در هنر بلوچستان بارها و بارها شنیده ایم .