قدمت سنگ نگاره های روستای ناهوک مربوط به هزاره هشتم قبل از ميلاد است.

به گزارش خبرنگار سرویس صوت و تصویر پایگاه خبری میارجل،  این سنگ نگاره ها از سردشت ناهوک تا دره نگاران امتداد دارند از روستای ناهوک تا دره نگاران به سمت شمال غربی 35 کیلومتر است . 
 قدمت این سنگ نگاره های 10 هزار سال است و مربوط به دوره پارينه سنگی می باشد .
 نیاکان ما بر روی سنگ ها با اکسید فلزات رسم و رسومات و نوع شغل خود را رسم می کرده اند.  
 نوع کشاورزی ، حیوانات اهلی، قدرت فرد و مقام آنها را از جمله نماد های حک شده بر روی سنگ ها هستند .
 سنگ نگاره ها نشان می دهد که برخی از مردم آن زمان دامپروری و کشاورزی می کرده اند و نظارت خود را بدین وسیله به سایر افراد اعلام می داشته اند.