گذری بر زندگی بزرگ طایفه ریگی؛ بلوچستان تسلیت باد!دوشنبه 6 تیر 1401

خبر بد برای بلوچستان؛
گذری بر زندگی بزرگ طایفه ریگی؛ بلوچستان تسلیت باد!

بشیر احمد ریگی معتمد و ریش سفید طایفه ریگی ها، که روز گذشته فوت شد، یکی از بزرگان بلوچستان و مایه افتخار بلوچ ها است.

مشاهیر

در جریان بلوچستان

دروهمی‌های میارجل

افتتاح_سایت_بلوچی