روایت میار جل از پدر ژیمناستیک چابهار/ غریبی که غریبانه رفت و ژیمناستیک  بلوچستان را یتیم گذاشت+ فیلمشنبه 13 شهریور 1400

پرکان پرکشید//
روایت میار جل از پدر ژیمناستیک چابهار/ غریبی که غریبانه رفت و ژیمناستیک بلوچستان را یتیم گذاشت+ فیلم

اخیراً غریب پرکان که معروف به پدر ژیمناستیک چابهاربود، با فوت خود جامعه ورزشی این خطه از ایران را در غم فرو برد، پرکان مربی پرآوازه‌هایی مثل ساسان پرکان بود.

مشاهیر

افتتاح_سایت_بلوچی