گفت‌وگوی میار جل با قیچک سرای بلوچ/ شه جان هوت زاده: جوانان، هنر و موسیقی اصیل بلوچستان را حفظ کنند+فیلمشنبه 4 اردیبهشت 1400

روایت ویدئویی میار جل؛
گفت‌وگوی میار جل با قیچک سرای بلوچ/ شه جان هوت زاده: جوانان، هنر و موسیقی اصیل بلوچستان را حفظ کنند+فیلم

شه جان هوت زاده قیچک‌سرای بلوچ و شاگرد استاد علی بلوچ قیچک سرای معروف بلوچ است؛ خبرنگار میار جل سری به او زده و از ساز و نوازها و درد و دل‌هایش گفت‌وگویی گرفته است.

مشاهیر

افتتاح_سایت_بلوچی