میارجل بولتن؛ خبرنگاران میارجل هفته گذشته چه خبرهایی مخابره کردند؟یکشنبه 3 مهر 1401

قسمت اول//
میارجل بولتن؛ خبرنگاران میارجل هفته گذشته چه خبرهایی مخابره کردند؟

بولتن خبری میارجل مروری است بر مهم‌ترین خبرها و اتفاقاتی که خبرنگاران میارجل در سراسر بلوچستان هفته گذشته مخابره کردند.

در انتظار یاسین به روایت تصویرسه شنبه 28 تیر 1401

روایت تصویری میارجل؛
در انتظار یاسین به روایت تصویر

صوت و تصویر

در جریان بلوچستان

دروهمی‌های میارجل

افتتاح_سایت_بلوچی