پاتق شبانه میار جلی‌ها در  یک‌سالگی میار جل/ شبی که راویان سوژه‌ها خودشان سوژه شدند+فیلمپنجشنبه 21 مرداد 1400

یک گزارش متفاوت
پاتق شبانه میار جلی‌ها در یک‌سالگی میار جل/ شبی که راویان سوژه‌ها خودشان سوژه شدند+فیلم

خبرنگاران میار جل در سراسر بلوچستان به چابهار آمدند و همزمان با روز خبرنگار در پاتقی شبانه جشن یک‌سالگی میار جل را گرفتند؛ گپ و گفت‌ها، طنز‌ها و حاشیه‌ها را ببینید در روزی که خود خبرنگاران سوژه می‌شوند.

گفت‌وگوی میار جل با میار جلی‌ها/ حاشیه‌ها و خاطرات.....سه شنبه 19 مرداد 1400

روایت ویدئویی میار جل؛
گفت‌وگوی میار جل با میار جلی‌ها/ حاشیه‌ها و خاطرات.....

خسارت طوفان به زیرساخت های شهر بندری کنارک+تصاویرپنجشنبه 24 تیر 1400

روایت تصویری میار جل؛
خسارت طوفان به زیرساخت های شهر بندری کنارک+تصاویر

صوت و تصویر

افتتاح_سایت_بلوچی