خداحافظ سردار صلح و امنیت!جمعه 10 تیر 1401

درگذشت سردار گرگیج//2
خداحافظ سردار صلح و امنیت!

سردار مهدی گرگیج یکی از شخصیت های تأثیرگذار بلوچ در منطقه بود که در دهه پنجاه نیز نقش ویژه ای نیز در ماجرای انعقاد قرارداد آب هیرمند میان ایران و افغانستان داشت.

سیاسی

در جریان بلوچستان

دروهمی‌های میارجل

افتتاح_سایت_بلوچی