حاشیه‌های سفر یک هفته پیش رئیس جمهور میان حاشیه‌نشیان/ اهالی میرآباد: خودمان رئیسی را سمت کپرنشین ها بردیم +فیلمپنجشنبه 25 شهریور 1400

روایت ویدئویی میار جل؛
حاشیه‌های سفر یک هفته پیش رئیس جمهور میان حاشیه‌نشیان/ اهالی میرآباد: خودمان رئیسی را سمت کپرنشین ها بردیم +فیلم

دوربین میارجل به میان مردم حاشیه نشین میرآباد رفته و درباره حضور یک هفته پیش رییس جمهور به گفتگو با آنها نشسته است، صحبت های جالب آنها را طی این ویدیو خواهید شنید.

سیاسی

افتتاح_سایت_بلوچی