اولین نشست صمیمانه فرماندار دشتیاری به مناسبت روز خبرنگار+ تصاویریکشنبه 23 مرداد 1401

روایت تصویری میارجل؛
اولین نشست صمیمانه فرماندار دشتیاری به مناسبت روز خبرنگار+ تصاویر

سید محمدامین شکری فرماندار دشتیاری به مناسبت روز خبرنگار از خبرنگاران بلوچ دعوت کرد تا با آنها درباره مشکلات و ظرفیت های موجود در این شهرستان به گفت و گو بنشیند، در انتهای این جلسه نیز از خبرنگاران تقدیر و تشکر انجام شد.

سیاسی

در جریان بلوچستان

دروهمی‌های میارجل

افتتاح_سایت_بلوچی