تهدید برخی از گروه های مسلح به ایجاد نا امنی در استانسه شنبه 31 مرداد 1402

تهدید گروهک‌ها؛
تهدید برخی از گروه های مسلح به ایجاد نا امنی در استان

به دنبال برخی از اتفاقات روزهای اخیر در استان ازجمله بازداشت مولوی نقشبندی، برخی گروه‌های مسلح با انتشار بیانیه‌‌های تهدیدآمیز واکنش‌هایی نشان داده‌اند که خلاف توصیه‌های مولانا عبدالحمید و نتیجه آن قطعا به نفع مردم نخواهد بود. برخی از این گروه ها که عمدتا در خارج از مرزهای کشور فعالیت دارند ، بدون توجه به دیدگاه و سخنان شیخ الاسلام مولانا عبدالحمید مبنی بر مخالفت با هر گونه تهدید و خشونت ، اقدام به انتشار بیانیه هایی می کنند که هیچ گونه منفعتی برای جامعه و استان نخواهد داشت.

افزایش مشارکت در پیش نام مجلس در استانسه شنبه 24 مرداد 1402

ستاد انتخابات کشور؛
افزایش مشارکت در پیش نام مجلس در استان

۱۲۴نفر در ایرانشهر پیش ثبت‌نام نهایی  داشته‌اندسه شنبه 24 مرداد 1402

پیش ثبت نام نمایندگی؛
۱۲۴نفر در ایرانشهر پیش ثبت‌نام نهایی داشته‌اند

سیاسی

در جریان بلوچستان

در جریان بلوچستان

دروهمی‌های میارجل

من_بلوچم_جدایی_طلب_نیستم