روایت میار جل از یک بانوی نویسنده بلوچ /« اگر تو نمی آمدی»  اثری زیبا از پروانه جنگی‌زهی+فیلمشنبه 20 شهریور 1400

گپ‌وگفت‌های تیم خبری زنان و بانوان میار جل//
روایت میار جل از یک بانوی نویسنده بلوچ /« اگر تو نمی آمدی» اثری زیبا از پروانه جنگی‌زهی+فیلم

پروانه جنگی‌زهی که با کتابش « اگر تو نمی‌آمدی » حالا اسم و رسمی اثرگذار پیدا کرده به دفتر میار جل آمد و با تیم خبری زنان و بانوان میار جل گپ و گفتی داشت.

زنان

افتتاح_سایت_بلوچی