دورهمی صمیمی بانوان بلوچ در میارجل؛ زنان بلوچ چه جایگاهی در جامعه دارند؟جمعه 7 بهمن 1401

بانوان فعال بلوچ؛
دورهمی صمیمی بانوان بلوچ در میارجل؛ زنان بلوچ چه جایگاهی در جامعه دارند؟

به مناسبت روز زن دورهمی صمیمی بانوان فعال بلوچ در میارجل برگزار شد؛ مهمانان حاضر با جملاتی زیبا به تبیین جایگاه زنان بلوچ پرداختند.

مادر تحصیل کرده فرزندانی با علم و دانش تربیت می کندچهارشنبه 5 بهمن 1401

به مناسبت روز زن؛
مادر تحصیل کرده فرزندانی با علم و دانش تربیت می کند

تکریم جایگاه زن و تقدیر از بانوان فعال بلوچ در میارجلیکشنبه 2 بهمن 1401

دورهمی به مناسبت روز زن؛
تکریم جایگاه زن و تقدیر از بانوان فعال بلوچ در میارجل

زنان

در جریان بلوچستان

در جریان بلوچستان

دروهمی‌های میارجل

من_بلوچم_جدایی_طلب_نیستم