گفت‌وگوی میار جل با بانویی که بزرگ‌ترین روستای ایران را می‌چرخاند/ سمیه شاهوزهی: دختران و زنان باید خودشان آینده شان را رقم بزنند+ فیلمچهارشنبه 15 اردیبهشت 1400

روایت ویدئویی میارجل؛
گفت‌وگوی میار جل با بانویی که بزرگ‌ترین روستای ایران را می‌چرخاند/ سمیه شاهوزهی: دختران و زنان باید خودشان آینده شان را رقم بزنند+ فیلم

تیم خبری بانوان و زنان پایگاه اطلاع‌رسانی میار جل در ادامه گفت‌‌وگوهای خود با بانوان تاثیرگذار، فعال و نخبه بلوچستان سراغ سمیه شاهوزهی را گرفتند که دهیار بزرگ‌ترین روستای ایران و نماد اعتماد، تلاش و توان زنان و بانوان بلوچ است.

زنان

افتتاح_سایت_بلوچی